Interkulturní komunikace...

...porozumnění bez hranic

Jiří Dohnal

Pomáhám manažerským a obchodním týmům k vyšší úspěšnosti, zlepšování výsledků, odbourání stresu a zvýšení pohody. Jsem školitelem, koučem a konzultantem v oblasti řízení obchodu a managementu. V oblasti interkulturní komunikace spolupracuji se společnostmi jako Siemens Turbomachinery, Logica, Dobré Pneu a jinými. Pomáhám obchodníkům, manažerům a expatriotům všeho druhu připravit se na vyjednávání, prezentace, nebo život v jiné kultuře.

Vystudoval jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci, Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a Anglia Ruskin University v Cambridge.

Část svého života jsem strávil v zahraničí - nejdéle v Austrálii a Indii.

Ve volných chvílích  se věnuji lezení po skalách a hře na sitár - indickou loutnu.

Vzdělávací programy vedu v českém a anglickém jazyce.

Školitelské portfolio

  • Čína
  • Indie
  • Korea
  • Japonsko
  • Spojené státy
  • Austrálie
  • Velká Británie
  • Německo

Mimo interkulturní komunikace se věnují tématům: komunikace, vyjednávání, obchodní dovednosti, facilitace, prezentační dovednosti, stress management, vedení lidí a time management.