Interkulturní komunikace...

...porozumnění bez hranic

Mezikulturní komunikace

Svět se změnil. Hranice se otevřely a lidé z různých kultur na sebe naráží nejenom při vzdálených cestách, ale v každodenním životě. Abychom si však navzájem porozumněli, nestačí mít pouze společný jazyk.

Když jsem před skoro dvaceti lety odjížděl na studia do Indie, netušil jsem, jak fascinující svět mne čeká. A také jsem netušil, že většinu nedorozumnění si způsobím sám - přes veškerou vůli pochopit, co má protistrana na mysli.

Mnoho horkých chvilek bych si tenkrát ušetřil, kdybych věděl více  o tom, co se posuzuje jako normální, co ostatní potěší, nebo naopak co je urazí. Kdybych používal nejenom jejich jazyk, ale celý jeho kontext...

Rád bych v této souvislosti poděkoval svým přátelům, kteří mně mnohému naučili a podporovali mne při mém toulání světem. Za všechny bych rád zmínil alespoň Swamiho Premananda a Raje Sharmu z Indie, Iana a Steva z Austrálie, Sachiku z Japonska, Kima a Jaye z Korei a Irenu z Anglie.

Školení mezikulturní komunikace

Již více než desítku let využívají mí klienti v každodenní komunikaci a vyjednávání dovednosti a tipy z našich společných tréninků. Ať už se jedná o manažery, obchodníky, outsourcingové týmy nebo jejich rodinné příslušníky.

 Za tu dobu jsme spolu našli hodně cest jak ušetřit nemalé prostředky, zachránit spolupráci, podpořit výrobu nebo asistovat zaměstnancům na zahraničních cestách.

Jsem zaměřen především na následující kultury:

  • Indie

  • Čína

  • Korea (pouze jižní)

  • Vietnam

  • Japonsko

  • USA

  • Austrálie

  • Německo

  • Velká Británie

 Pokud potřebujete vyřešit problém, který pramení z kulturních orzdílů - ozvěte se mi!